Belasting Na Faillissement

Home

Wie zijn wij

Voorbeeld

Hoe werkt het?

Vragenlijst


Belasting Na Faillissement ... !

Wat veel (ex-)ondernemers die failliet zijn geweest niet weten, is dat zij nadat het faillissement is opgeheven hierdoor nog een aanzienlijk belastingvoordeel kunnen hebben.

Belasting Na Faillissement U moet dan echter wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo komt u alleen voor een eventuele belastingteruggaaf in aanmerking als u voor, tijdens of na het faillissement belasting hebt betaald. Bijvoorbeeld u maakte winst of u werkte in loondienst. Misschien heeft u inmiddels inkomsten uit dienstbetrekking, een uitkering, of heeft u het ondernemerschap weer aangedurfd en maakt u winst. Ook dan zou het voordelig kunnen zijn, om ons de mogelijkheden te laten onderzoeken.
Een andere voorwaarde is dat het faillissement niet al te lang geleden is opgeheven en u alle stukken hebt die nodig zijn. U moet deze na afloop van het faillissement van de curator terugkrijgen.