Belasting Na Faillissement

Home

Wie zijn wij

Voorbeeld

Hoe werkt het?

Vragenlijst


Hoe Werkt Het ?

Als u de vragenlijst heeft ingevuld, stuurt u deze per e-mail naar onze op. Wij beoordelen dan aan de hand hiervan of, en zo ja, wat wij voor u kunnen doen.
Deze eerste toets is GRATIS!
Wanneer wij de mogelijkheid zien om uw dossier ter hand te nemen, krijgt u vooraf een prijsopgaaf.
Wij streven ernaar om de kosten voor u redelijk te houden. Voorwaarde is echter wel, dat u alle stukken aanlevert.Neem, voordat u een carrière als straatmuzikant in een ver land overweegt eerst eens contact met ons op.