Belasting Na Faillissement

Home

Wie zijn wij

Voorbeeld

Hoe werkt het?

Vragenlijst


Vragenlijst

Graag zo volledig mogelijk invullen.

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Sofi-/burgerservicenummer:

Naam onderneming:
Rechtsvorm:
KvK inschrijfnummer.: ( Niet van toepassing: )
Datum faillissement:
Datum opheffing faillissement:
Uitgesproken door de rechtbank te:
Faillissementsnummer:

Heeft u voorafgaand aan het faillissement winst gemaakt?: ja  nee
Zo ja, hoeveel en in welke jaren?:
Had u tijdens of na het faillissement inkomsten?
- in dienstbetrekking:van: tot: bruto per jaar **
- uitkering:van: tot: bruto per jaar **
Is er tijdens het faillissement belastingaangifte gedaan door de curator of iemand anders?: ja  nee
Heeft u belastingschulden (inkomstenbelasting / omzetbelasting / motorrijtuigenbelasting)?: ja  nee
Zo ja, wat is het totale bedrag? **:
** maak een schatting

Vragen/opmerkingen:
Ik wil terug gebeld worden.
Mijn telefoonnummer is:


(U ontvangt een kopie van de verzonden gegevens op het opgegeven e-mailadres)